Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi

AGENTEM (ADANA GENETİK HASTALIKLAR TANI VE TEDAVİ MERKEZİ)

 

VİZYON

            TIBBİ Genetik ve Moleküler Tıp alanında uluslararası eykinliğe sahip bir laboratuvar olmak

            Araştırmadan uygulamaya gen ve hücre tedavileri alanında fonksiyonel olmak

 

MİSYON

            Yüksek kalitede tıbbi genetik ve moleküler tıp araştırmaları yürütmek ve bunu sürdürülebilir destekler ile bilimsel keşiflere çevirip hastaların yaşam kalitesini arttırmak ve halkımızın hizmetine sunmak

 

HEDEFLER

1.      Genetiğin önemini ön plana çıkarmak.

2.      Üniversitemize, bölgemize, ülkemize ve hatta uluslararası kurumlara en iyi araştırma olanaklarını en efektif şekilde en son teknolojik imkanlar ışığında sunmak.

3.      Seçkin öğrencilerin tıbbi genetik, moleküler tıp, gen ve hücre tedavileri alanında çalışmalar yapmak üzere bir araya getirilmesi.

4.      Genetik alanında bilgili ve rekabetçi, lisans ve yüksek lisans öğrencileri yetiştirmek.

5.      Güçlü temel araştırmalar çerçevesinde genetik tanı ve tedavi bazlı, hastalıkların kalıtımı, altında yatan mekanizmalar ve hastalık progresyonuna yönelik translasyonel araştırmalar yapmak.

 

ORTAKLIKLAR İLE PLANLANAN

            İnterdisipliner ve hatta fakülteler arası girişimler ile genetik alanındaki çalışmaları üniversitemizin stratejik öncelikleri arasına sokmak. Bu bağlantılar sayesinde de laboratuvarımızın aynı zamanda ulusal ve uluslararası eğitim programları, seminerler ve toplantılar düzenleyecek seviyeye çıkmasını sağlamak. Genetik alanını ilgilendiren her tür eğitim programı, sağlık hizmetleri ve araştırma projeleri konusunda laboratuvarımızın üniversitemiz genelinde öncü ve merkezi konuma gelmesini sağlamak.