Enfeksiyon Komitesi

 

HASTANE ENFEKSİYONLARI KONTROL KOMİTESİ

11 Ağustos 2005, 25903 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliğine göre, hastane enfeksiyonlarının önlenmesi ve kontrolüne yönelik Sağlık Bakanlığı tarafından enfeksiyon kontrol sertifikasına sahip 4 hekim, 4 hemşire olmak üzere toplam 12 kişi enfeksiyon kontrol komitesi çalışmalarını yürütmekteyiz.

 

Hastane Enfeksiyonları Kontrol Komitesi Kadromuz

Prof.Dr. Yeşim TAŞOVA

Prof. Dr. Behice KURTARAN

Doç.Dr. Aslıhan ULU

Doç.Dr. Süheyla KÖMÜR

Doç.Dr.Ferit KUŞÇU

Hemş. Hatice YAPICI ÇİÇEKDEMİR

Uzm. Hemş. Seval CANPOLAT

Hemş. Fatma YILDIZLI

Uzm. Hemş. Birgül BELGİN

Uzm. Hemş. Burcu ÖZ TÜRKOĞLU

Hemş. Öznur AKTAŞ

Sekr. Dilek BAKAR

 

SÜRVEYANS ÇALIŞMALARI

Yataklı tedavi kurumlarında sağlık hizmetleri ile ilişkili olarak gelişen enfeksiyon hastalıklarını önlemek, kontrol altına almak, konu ile ilgili sorunları saptamak, sorunları çözümüne yönelik faaliyetleri düzenleyip yürütmek, yataklı tedavi kurumları düzeyinde alınması gereken kararları gerekli makamlara iletmek üzere hastane enfeksiyonları sürveyansı yapılmaktadır.

Sürveyans

  • Tüm yoğun bakım ünitelerinde (Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Beyin Cerrahi Yoğun Bakım, Çocuk Yoğun Bakım, Dahiliye Yoğun Bakım, Genel Cerrahi Yoğun Bakım, Göğüs Cerrahisi Yoğın Bakım, Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım, Koroner Yoğun Bakım, Nöroloji Yoğun Bakım, Yenidoğan Yoğun Bakım 1-2, ve Yanık Ünitesi) aktif, hastaya dayalı, laboratuar destekli hastane enfeksiyonu sürveyansı ve invaziv araç ilişkili enfeksiyonların sürveyansı,
  • Yoğun bakımlar harici kliniklerde laboratuara dayalı kan kültürü sürveyansı,
  • Hastane geneli Vankomisine Dirençli Enterokok (VRE) sürveyansı,
  • Prosedür spesifik Cerrahi Alan Enfeksiyonu (CAE) hızlarının belirlenmesi amacıyla Kadın Hastalıkları ve Doğum (Abdominal Histerektomi ve Sezaryen), Ortopedi (Diz ve Kalça Protezi), Kalp Damar Cerrahisi (Koroner By-pass), Beyin Cerrahisi (Kraniotomi ve Laminektomi), Genel Cerrahi (Mastektomi) birimlerinde sürveyans yapılmaktadır.
  • Hastane enfeksiyonları sürveyansı yapılırken saptanan salgınlarda önlemlerin alınması için salgın analizi yapılmaktadır.

Raporlar

  • Toplanan verilerin kayıtları düzenli olarak Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlar Sürveyans Sistemi (İNFLİNE) veri sistemine girilmektedir.
  • Sürveyans sonuçları 3 ayda bir  istatistik veri  olarak  enfeksiyon kontrol komitesine sunulmakta ve yönetime bildirilmektedir.

HASTANE ENFEKSİYONLARINDAN KORUNMA VE ÖNLEMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR 

Haftada bir kez enfeksiyon kontrol ekibi ile bir araya gelerek çalışmalar değerlendirilmektedir.

Eğitim

Hastane çalışanlarına hastane enfeksiyonları ve kontrolü konusunda eğitim verilmektedir. Eğitim konuları arasında;

·         Hastane Enfeksiyonlarının Önemi ve Kontrolü

·         El Hijyeni

·         Standart Önlemler ve İzolasyon

·         Ventilatör İlişkili Pnömoninin Önlenmesi

·         Damar İçi Kateter Enfeksiyonlarının Önlenmesi

·         Üriner Sistem Enfeksiyonlarının Önlenmesi

·         Hastanede Kullanılan Aletlerin Dezenfeksiyonu ve Sterilizasyonu

·         Kan Yoluyla Bulaşan Hastalıklardan Korunma

·         Hastane Enfeksiyonlarında Sık Karşılaşılan Mikroorganizmalar

·         Yara Bakımında Enfeksiyon Kontrolü

·         Gözden Kaçan Kliniklerde (Acil Servis, Göz Servisi ve Radyoloji Ünitesi) Enfeksiyon Kontrolü

·         Atık Yönetimi

·         Kesici/Delici Alet Yaralanmalarından Korunma

gibi konular yer almaktadır. 

 

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen “Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Kursu”nda hastanemiz eğitim veren kurumlar arasında yer almaktadır. Eğitimler üç hafta teorik, üç hafta pratik uygulamadan oluşmaktadır. 

Hastanemizde düzenlenen eğitim ve kurslarda enfeksiyon kontrolü ile ilgili konularda eğitim verilmektedir.

·         Hemşire Oryantasyon Eğitiminde;

o   Enfeksiyon Kontrolü ve El Yıkama

o   Kan Yoluyla Bulaşan Hastalıklardan Korunma

o   İzolasyon Önlemleri

o   Kateter Enfeksiyonları

o   Atık Yönetimi

·         Yenidoğan Yoğun Bakım Kursunda (Sağlık Bakanlığı Onaylı);

o   Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Enfeksiyon Kontrolü ve Önemi

o   Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon

·         Yoğun Bakım Kursunda (Sağlık Bakanlığı Onaylı);

o   El Hijyeni

o   Asepsi-Antisepsi

o   Yoğun Bakım Ünitesinde Kullanılan Cihazların Dezenfeksiyonu

o   Yoğun Bakım Ünitesinin Temizlik ve Dezenfeksiyonu

o   Üriner Kateter Enfeksiyonlarının Önlenmesi

o   Damar İçi Kateter Enfeksiyonları

o   Yoğun Bakım Enfeksiyonları

·        Acil Bakım Hemşireliği Kursunda (Sağlık Bakanlığı Onaylı);

o   El Hijyeni ve Asepsi Antisepsi İlkeleri

o   Enfeksiyon Hastalıkları ve Korunma

o   Acil Servislerde Enfeksiyon Kontrolü Açısından Hasta ve Çalışan Güvenliği

o   Hastane Enfeksiyonları

 

 

Diğer Önlemler

·           Standart önlemler doğrultusunda  izolasyon uygulanması  gereken durumlar değerlendirilip gerekli önlemler alınması için klinik çalışanlarına ve hasta/refakatçilere  VRE, diğer çoğul dirençli mikroorganizmalarda izolasyon vb. konularda bilgi verilmektedir.

·           Enfeksiyon kontrol önlemlerini içeren çeşitli talimat, prosedür ve klavuzlar oluşturulup hastane çalışanları ile paylaşılmaktadır.

·           Hastane temizliği, tıbbi atıkların uygun şekilde toplanması ve taşınması, alet ve yer- yüzey dezenfeksiyonuna yönelik standart önlemler oluşturulmuş ve bu  doğrultuda belirli aralıklarla tüm bölümlere ziyaret ve kontroller yapılmaktadır.

·           Delici kesici alet yaralanmalarında önlem ve kontroller alınıp, yaralanan sağlık çalışanlarının kayıtları tutularak, serolojik takibi yapılmaktadır.

·           Hastanemizde çalışan tüm personelin Hepatit B bağışıklanması ve takibi yapılmaktadır.