Hemaferez, Kök Hücre ve Kriyoprezervasyon Ünitesi

HEMAFEREZ, KÖK HÜCRE VE KRİYOPREZERVASYON ÜNİTESİ

 

            AFEREZ; Hastanın ya da gönüllü verici kanın, tıbbi bir cihazdan geçirilmek sureti ile bir veya birden fazla bileşenine ayrıldığı ve kalanının ekstrakorporeal bir tedavi ile veya tedavisiz geriye döndürüldüğü veya ayrıştırılan bileşenin değiştirildiği bir işlemdir. Uygulanan kişiye göre “Terapötik Aferez” veya “Donör (Bağışçı) Aferezi” olarak isimlendirilmektedir. Terapötik Aferez tedavi amaçlı gerçekleştirilen işlemler için kullanılırken, Donör Aferezi sağlıklı ve gönüllü vericilerden çeşitli kan ürünlerinin (Trombosit, eritrosit, granülosit, vd.) elde edildiği işlemler için kullanılmaktadır.

            2005 yılının Temmuz ayında faaliyete başlayan Ünitemiz’de, ilk terapötik aferez işlemi 11 Temmuz 2005, ilk otolog periferik kök hücre aferezi işlemi 26 Ekim 2005 ve ilk allojeneik periferik kök hücre aferezi işlemi 19 Aralık 2005 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Her geçen gün artan işlem talepleriyle yılda yaklaşık 1500 seans terapötik aferez, 2400 seans bağışçı aferezi (aferez tormbositi) ve 120 seans kök hücre aferez işlemi gerçekleştirilmektedir.

Ünitemiz, Sağlık Bakanlığı tarafından 10 Mart 2010 tarihinde yayınlanan “Terapötik Aferez Merkezleri Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde ruhsatlandırılan ilk 12 merkez arasında yer almış ve 25 Ekim 2010 tarihinde “Eğitim Merkezi” olarak da sertifikalandırılmıştır. Bu kapsamda terapötik aferez merkezlerinde çalışmak için gerekli olan hekim ve hekim dışı sağlık personeli terapötik aferez sertifikası için kurs programları düzenlenmektedir.   

T.C. Sağlık Bakanlığı Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) ile yapılan işbirliği kapsamında 2017 yılından bu yana dış merkezlerde yatan hastalar için periferik kök hücre ürünü toplanmaktadır.

2008 yılında ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde Kalite Belgesi almaya hak kazanan ünitemiz, 2017 yılında ISO 9001:2015 revizyonunu gerçekleştirerek Kalite Belgesini yenilemiştir.

Ünitemiz beş yataklı olup A. Blok 6. Katta hizmet vermektedir. Ekibimiz, yoğun bakım deneyimine sahip uzun yıllardır aferez ünitesinde çalışan hemşirelerden oluşmaktadır ve tamamı T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından istenen aferez sertifikasına sahiptir.

Klinik ve poliklinik hekimlerinin aferez işlem talepleri doğrultusunda (Konsültasyon) hastalar değerlendirilmekte, uygulanacak aferez işlem türü ve sıklığı hakkında klinik hekimlerine bilgilendirme yapılmakta ve hastalar en kısa sürede (aciliyet durumuna göre aynı gün ya da ertesi gün) işleme alınmaktadır. Acil olgular (Karbonmonoksit zehirlenmeleri, hiperlökositoz da lökostaz tablosu, orak hücre anemisinde akut göğüs ve ya inme vd.) için 7/24 hizmet verilmektedir.

Aşağıda Ünitemiz tarafından gerçekleştirilen terapötik, bağışçı (donör) ve kök hücre aferezi işlem türleri verilmiştir.

 

Terapötik Aferez İşlem Türleri;

·         Terapötik Plazma Değişimi

·         Terapötik Eritrosit Değişimi (Kırmızı küre)

·         Terapötik Lökaferez (Lökosit aferezi)

·         Terapötik Trombositaferez

·         Çift/Kaskad Filtrasyon Plazmaferezi

·         Lipid Aferezi

·         Selektif Tam Kan/Plazma Adsorbsiyonu

·         Ekstrakorporeal Fotoferez

 

Donör Aferezi İşlem Türleri;

·         Bağışçı Trombosit Aferezi

·         Bağışçı Granülosit Aferezi

·         Bağışçı Lenfosit Aferezi

 

Kök Hücre Aferezi İşlem Türleri;

·         Otolog Kök Hücre Toplama

·         Allojeneik Kök Hücre Toplama

·         Kemik İliği Saflaştırma

·         Kriyoprezervasyon

·         Kök Hücrelerin Dağıtımı (Eritme+İnfüzyon)

 

İletişim Bilgileri;

Sorumlu Hekim: Prof. Dr. Birol Güvenç

Telefon: 0322 338 60 60 (3027)

Teknik Sorumlu: Uzm. Bio. Ferda Tekin Turhan

Telefon: 0322 338 60 60 (3147)