Aşı Polikliniği

                  

 

Erişkin Aşı Polikliniği

Ülkemizde ileri yaş nüfusun giderek artmasıyla, kronik hastalıklar ve kanserlerde de buna bağlı bir artış meydana gelmekte olup bu durum erişkin aşılamasının giderek daha da ön plana çıkmasına yol açmıştır. Polikliniğimizde, gerek çocukluk döneminde aşılama takvimi yarım kalan gerekse de aşının pekiştirilmesi amacıyla ek aşılamalara ihtiyacı olanlar ile gebeler, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar, bağışıklık yetmezliği bulunanlar ve diğer risk gruplarındaki kişilerin enfeksiyon hastalıklarından korunması hedefleri doğrultusunda aşılama çalışmaları yürütülmektedir.

 

Yer: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Polikliniği, 2. Kat 4 numaralı oda.

Çalışma saatleri: Sabah 08.30-12.00, öğleden sonra 13.30-16.30

 

Uygulanan aşılar:

·         Hepatit B aşısı

·         Hepatit A aşısı

·         Konjuge Pnömokok aşısı (Zatüre, menenjit aşısı)

·         Grip aşısı

·         Meningokok aşısı (Menenjit aşısı)

·         HİB aşısı (Hemophılus  influenza)

·         Tetanoz aşısı (Her on yılda bir tüm erişkinlere yapılmalıdır.)

·         Çocukluk çağı aşıları (KKK, Suçiçeği vb.)

 

Aşı önerilen risk grupları:

·         Orak hücre hastalığı ve diğer (Kan hastalıkları) hemoglobinopatiler

·         Konjenital ya da edinsel aspleni (Dalağı olmayan ya da herhangi bir nedenle alınan kişiler)

·         65 yaş ve üzeri tüm bireyler

·         BOS kaçağı (Kafatası çatlağı, kırığı olan kişiler)

·         Kohlear implantı (işitme cihazı takılan kişiler)

·         Kronik kalp hastalığı

·         Kalp yetmezliği

·         Kardiyomiyopatiler

·         Kronik akciğer hastalığı ( KOAH, Bronşit, Astım)

·         Kronik karaciğer hastalığı (Siroz, Alkolizm)

·         Diabetes mellitus (Şeker hastalığı olan kişiler)

·         Tütün kullanımı

·         HIV enfeksiyonu

·         Kronik böbrek yetmezliği (Diyaliz hastası olan kişiler)

·         Nefrotik sendrom

·         Lösemi (Kan kanseri olan kişiler)

·         Lenfoma

·         Hodgkin hastalığı

·         Jeneralize malignite

·         Multipl myelom

·         Solid organ nakli

·         Bağışıklığı baskılayıcı tedavi alan kişiler

·         Uzun süreli sistemik steroid ( kortizon tedavisi alan kişiler) tedavisi

·         Radyoterapi (Işın tedavisi alan kişiler)

Diğer hizmetler:

·         İnfluenza hızlı antijen testi (Grip testi)

·         Streptokok hızlı antijen testi (Boğaz enfeksiyonu testi)

·         Tüberkülin deri testi (Tüberküloz taraması, PPD)

·         Riskli yaralanma ve temas takibi