Kurumsal

 

Araştırma Vizyonumuz:

Evrensel düzeyde kabul gören araştırmalar üretmek ve bu araştırmalar için merkez olabilmektir.

Hedeflerimiz:

1. Uluslararası, ulusal ve kurum içi proje işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin artırılması2. Toplumun ve bilim dünyasının yaygın olarak kullanabileceği nitelikte yayınlar üretmek3. Yeni ve gelişmekte olan alanlarda faaliyet gösteren araştırma ve uygulama merkezlerinin kurulması ve desteklenmesi4. Fakültemiz bünyesinde çıkartılan dergilerin etki düzeylerinin arttırılması5. Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, çalıştay ve benzeri bilimsel etkinliklerin sayısının arttırılması ve akademisyenlerin bilimsel etkinliklere katılımının özendirilmesi ve desteklenmesi

Hizmet Vizyonumuz:

Ulusal ve uluslararası alanda bilgi, teknoloji kullanımı ile sağlık hizmeti sunumunda referans gösterilen bir güce ulaşmak ve sağlık hizmetinde herkesin tercih edeceği bir marka oluşturmaktır.

Hedeflerimiz:

1. Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve hizmet alt yapı ihtiyaçların giderilmesi2. Öğrenci eğitimi için gerekli hasta çeşitliliğinin ve eğitim ortamlarının sağlanması ve geliştirilmesi3. Toplumsal eğitim, bilgilendirme ve etkileşim etkinliklerinin sayısının arttırılması4. Mesleki eğitim ve sertifika programlarının, sosyal sorumluluk projelerinin arttırılması

 

5. Bölgesel, ulusal ve uluslararası kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği çerçevesinde yürütülen projelerin arttırılması