Ücretler

Hastanemizde yapılan hizmetlerin ücretlendirilmesi, Sosyal Güvenlik Kurumu’nca düzenlenen "SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT)" gereğince yapılmaktadır.

SUT kapsamı dışında kalan hizmetler, Fakülte ve Döner Sermaye Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen fiyatlar üzerinden yapılmaktadır.