Doku Tıpleme Laboratuvarı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DOKU TİPLEME LABORATUVARI

Hücre ve organ nakli, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de organ yetmezliği olan hastaların tedavi edilmesi ve yaşam kalitesinin arttırılması açısından en önemli ve seçkin tedavi yöntemlerinden biridir. Organ ve doku nakli öncesi hasta ve vericiye ait sonuçların değerlendirilmesi, klinik olarak anlamlılığının sağlanması ve risklerin belirlenmesi, hastanın ve organının sağ kalımı için kritik öneme sahiptir. Doku uyumunun immünolojik açıdan araştırılması ve elde edilen sonuçlara göre naklin planlanması organ ve hücre naklinin başarısında önem taşır.

Ç.Ü.T.F. Doku Tipleme Laboratuvarı 1988 yılında Klinik İmmünoloji ve Romatoloji Bilim Dalı Laboratuvarının bünyesinde Prof. Dr. Eren Erken tarafından kurulmuştur. Hastanemizde ilk böbrek nakli 1989 yılında Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Erken tarafından gerçekleştirilmiş olup, halen kesintisiz olarak devam etmektedir. Üniversitemizde 1992 yılında “Çukurova Üniversitesi Organ Nakli Merkezi” kurulmuş ve organ nakilleri ile ilgili faaliyetler bu merkez bünyesinde koordine edilmiştir. Ayrıca, 1992 yılından bu yana başlatılan ve Kemik İliği Nakil Ünitesinde gerçekleştirilen kemik iliği nakilleri için, hasta ve donörlerin doku tiplendirme hizmeti, laboratuarımız tarafından gerçekleştirilmektedir. Böbrek ve kemik iliği nakilleri için 1989 yılında başlatılan doku tipleme laboratuvarımızda, halen moleküler yöntemlerle doku tiplendirme hizmeti verilmektedir. Üniversitemiz Doku Tipleme Laboratuvarı, 07.08.2003 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmıştır. Laboratuvarımızda, solid organ (böbrek) ve kemik iliği nakline hazırlanan hastalar ve onların potansiyel donörleri arasındaki en iyi alıcı-verici uyumu, eşleşmesi ve transplantasyon başarısı için hayati önem taşıyan testler rutin ve düzenli olarak çalışılmaktadır. Laboratuvarımız Balkan External Proficiency Testing (BEPT) ve UK National External Quality Assessment Service (UK NEQAS)   dış kalite kontrol programlarına dahildir.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ç.Ü.T.F) Doku Tipleme Laboratuvarımız uluslararası hizmet kalitesi standartlarını esas almakta olup, etik kurallara uygun, kaliteli ve güvenilir sonuçlar vermeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla laboratuvarımız  mesai saatlerinde ve gerektiğinde (kadavradan donör olduğu zaman)  mesai saatleri  dışında da  24 saat hizmet vermektedir.

Laboratuvarımızda çeşitli kan hastalıkları ve böbrek  yetmezliği olan hasta ve vericilerinin doku tipi uyumu (düşük çözünürlüklü  PCR-SSP yöntemi ve orta çözünürlüklü SSO-Luminex yöntemi  ile) , Panel reaktif antikor tarama ve tanımlama testleri, donöre spesifik antikorların belirlenmesi amacıyla lenfosit çapraz uyumu (cross-match)  testi çalışılmaktadır.  Bunların yanı sıra İnsan Doku Antijenleri  (HLA) ile ilişkili diğer hastalıklar için (Behçet, Ankilozan spondilit gibi) doku tipi incelemesi yapılmaktadır.

Laboratuvar işleyişini başta klinisyenler olmak üzere diğer hastane çalışanlarıyla paylaşmak, laboratuvar işleyişi konusunda bilgilendirmek ve olabilecek aksaklıkları gidermek amacıyla hazırlanmış bir doku tipleme test rehberimiz mevcut olup üniversitemiz web sayfasında yer almaktadır.

 

 

 

 

İletişim bilgileri;

Doku Tipleme Laboratuvar Sorumlusu          Prof. Dr. Eren Erken                              Dahili Tlf. 3145

Doku Tipleme Lab. Sorumlu Yardımcısı         Doç. Dr. Özlem Görüroğlu Öztürk      Dahili Tlf. 3145

Laboratuvar teknik sorumlusu                        Uzm. Bio. Suzan Dinkçi                         Dahili Tlf. 3145