Yüreğir Yerleşkesi

ZEMİN KAT

Ortak Alanlar

·         CENAZE HİZMETLERİ

·         ÇAMAŞIRHANE HİZMETLERİ

COVİD-19 Binası

       GENEL CERRAHİ ÖZEL MAUAYENE

       USG (RADYOLOJİ HİZMETLERİ RANDEVU)

       HEKK

       SOSYAL HİZMET BİRİMİ

       POLİKLİNİK ŞEFLİĞİ

       DİYETİSYENLİK

       BİLGİ İŞLEM ve TEKNİK BİRİM

       TIBBİ MALZEME DAĞITIM ÜNİTESİ

       BAŞHEKİMLİK TASDİK BÜROSU

       YAZI İŞLERİ

       ÖZLÜK İŞLERİ

       TEMİZLİK ŞEFLİĞİ

       GÜVENLİK AMİRLİĞİ

       YARA BAKIM HEMŞİRESİ

       HAP BİRİMİ

       EĞİTİM BİRİMİ

GİRİŞ KAT

Yoğun Bakım Üniteleri

 • DAHİLİYE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
 • NÖROLOJİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
 • GENEL CERRAHİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

Poliklinik Muayene

 • GENEL CERRAHİ POLİKLİNİĞİ
 • GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ
 • DAHİLİYE ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİ
 • DAHİLİYE ROMATOLOJİ POLİKLİNİĞİ
 • DAHİLİYE GASTROENTEROLOJİ POLİKLİNİĞİ
 • DAHİLİYE NEFROLOJİ POLİKLİNİĞİ
 • GENEL DAHİLİYE POLİKLİNİĞİ
 • ANESTEZİ POLİKLİNİĞİ (KONSÜLTASYON)
 • KADIN DOĞUM (OBS) POLİKLİNİĞİ
 • PATOLOJİ NUMUNE KABUL
 • VEZNE
 • POLİKLİNİK EKG
 • KAN ALMA
 • ENDOSKOPİ ÜNİTESİ
 • GENEL CERRAHİ ENDOSKOPİ ÜNİTESİ

1. KAT

       YENİDOĞAN 1 YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ (3. Basamak)

      DOĞUM (OBSTETRİ) KLİNİĞİ

       DOĞUMHANE

       AMELİYATHANE

       YEMEKHANE

İdari Birimler

       BAŞHEKİMLİK

       ÖZEL KALEM

       MÜDÜR YARDIMCISI

       HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

5. KAT

       BRONKOSKOPİ İŞLEM ODASI

       BRONKOSKOPİ SONRASI HASTA TAKİP ODASI

6. KAT

          GENEL ÇOCUK HASTALIKLARI SERVİSİ

          YENİDOĞAN 1 YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ (2. Basamak)

          DAHİLİYE ROMATOLOJİ SERVİSİ

          DERMATOLOJİ SERVİSİ

          BÜYÜK ÇOCUK 1 SERVİSİ

          BÜYÜK ÇOCUK 2 SERVİSİ

          GENEL CERRAHİ 1 SERVİSİ

          GENEL CERRAHİ 2 SERVİSİ

          HASTA KABUL BİRİMİ

7. KAT

          GÖĞÜS HASTALIKLARI SERVİSİ

          DAHİLİYE ENDOKRİN SERVİSİ

          ENFEKSİYON HASTALIKLARI SERVİSİ

          NÖROLOJİ SERVİSİ

          DAHİLİYE GASTROENTEROLOJİ SERVİSİ

          DAHİLİYE NEFROLOJİ SERVİSİ

          SÜPERVİZÖR

          KALİTE DİREKTÖRLÜĞÜ

          AFEREZ ÜNİTESİ

          KAN MERKEZİ

          EKG

          ECZACILIK HİZMETLERİ