Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BALCALI HASTANESİ YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ

 

Bebek ölümlerinin azaltılmasında; şüphesiz ki, ihtiyacı olan bebeğin 3.düzey perinatal bakım alabileceği bir merkezde dünyaya gelmesi önemli rol oynamaktadır.

 

Hem “Bebek dostu hastane” hem de Türkiye’de ikinci, Adana ilinde tek “Yenidoğan dostu hastane” olan Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerimizde temel yenidoğan sağlık hizmeti; uygun koşullarda doğum, hipotermiden koruma, erken ve sık anne sütü ile besleme ve emzirme danışmanlığı verme, göbek ve göz bakımı, K vitamini uygulanması, tarama testlerinin yapılması gibi kaliteli hizmet standardizasyonu sağlanmıştır.

 

Ünitelerimiz yaşamın ilk 4 haftasında prematüre (erken doğan yenidoğan)  ve term (zamanında doğan yenidoğan) bebeklerde oluşabilecek sağlık sorunları nedeniyle ileri düzey yoğun bakım ihtiyacı olan yenidoğanlara hizmet vermektedir. Güncel bilgiler ışığında, modern tıbbi donanımıyla bebekleri kısa sürede ailelerine kavuşturmakta, ailelerin bilgilendirilmesinde ve eğitiminde gerekli kaynakları sağlamaktadır

 

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerimiz; altta yatan özellikli hastalığı veya birden çok uzmanlık dalını ilgilendiren çoklu organ işlev bozukluğu veya yetmezliğinin de dahil olduğu ya da çok düşük doğum tartılı yenidoğan bebeklerin kabul edildiği, en üst düzeyde tıbbi bakım ve tedavinin yapılabildiği bir referans merkezi olarak yapılandırılmıştır.

 

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde, 22’inci gebelik haftasından itibaren erken doğan-prematüre bebeklere, ameliyatla hayata tutunabilecek doğuştan kalp hastalığı olan bebeklere, şeker hastalığı olan annelerin bebeklerine,  anne karnında mekonyum yutmuş bebeklere, zor doğum sonucu oluşan beyin ve diğer organ hasarı gibi yüksek risk taşıyan bebeklere, erken dönem cerrahi gereken doğuştan anomalisi olan (yemek borusu kapalı, diafram fıtığı olan, anüsü kapalı) bebeklere gelişmiş düzeyde bakım sağlamaktadır.

 

Hasta bebeklere gerekli olan tüm tıbbi ve cerrahi hizmetleri sunan Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerimiz, hastanemiz Doğum Kliniğinde doğan  bebeklerin yanı sıra komşu il ve ilçelerde yoğun bakım ihtiyacı duyan tüm yeni doğan bebeklere de sağlık hizmeti sağlamaktadır.

 

Gebelik haftası 32 haftanın veya doğum ağırlığı 1500 gr’ın altında prematürelik, ağır solunum yetmezliği (uzun süreli mekanik ventilasyon gereksinimi), ciddi tekrarlayan solunum durmaları ve/veya bradikardi, ağır konjenital kalp hastalıkları, ağır perinatal asfiksi, kan değişimi gereksinimi olan durumlar ve yoğun bakım tedavisi gerektiren diğer durumlar (metabolik hastalıklar gibi) mutlaka 3. düzey yoğun bakım olanakları bulunan merkezlerde tedavi edilmelidirler.

 

 

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde; solunum desteği (ventilatör tedavisi), kan değişimi, fototerapi (ışık tedavisi), perkütan kateter uygulamaları (kol ve bacakta yer alan ince damarlardan kalbe uzanan ince damar yolu), total parenteral nutrisyon (tamamen damar yolu ile beslenme) uygulamaları, toraks tüpü takılması (akciğer hava kaçağı tedavisi), invaziv kan basıncı monitörizasyonu (el değmeden göbek damarından tansiyon ölçümü), hasta başı EEG (beyin elektroensefalografi), soğutma tedavisi, hasta başı EKO (ekokardiografi), ağır doğuştan kalp hastalıklarının ameliyatları ve ameliyat sonrası bakımları, hasta başı USG (beyin ve diğer iç organların değerlendirilmesi için ultrason), kan diyalizi (hemodializ-hemodiafiltrasyon), periton diyalizi, retinopati muayenesi ve tedavisi (erken doğan bebeklerin göz muayeneleri) de yapılmaktadır. Kanguru bakımı (prematüre bebek ve annenin ten tene teması) verilmektedir.

 

Ünitelerimiz; Çocuk Cerrahisi, Çocuk Nörolojisi, Çocuk Kardiyolojisi, Çocuk Kalp Damar Cerrahisi, Çocuk Gastroenterolojisi, Çocuk Metabolizma, Çocuk Endokrinolojisi ve Radyoloji Bilim Dallarından 24 saat destek almaktadır.

 

 

Unutulmamalıdır ki, riskli doğan bebeklerin, bakım ve tedavilerinin uygun bir şekilde yapılabileceği 3.düzey bir yoğun bakım ünitesinde ve tecrübeli ellerde yaşam kaliteleri daha yüksek seviyede olacaktır.

 

Hastanemiz Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi YYBÜ-1 ve YYBÜ-2 olmak üzere 2 ayrı üniteden oluşmaktadır.

 

Ünitelerimizde toplam;

 

— 42 yoğun bakım yatağı,

— Yoğun bakımda 24 saat tecrübeli uzman sorumlu ve nöbetçi doktor kadrosu,

— İhtiyaç duyulacak tüm branşlarda kolayca ulaşılabilecek diğer uzman doktorlar,

— Her yatak için bir monitör,

— Portabl röntgen cihazı,

— Kan gazı cihazı,

— Hasta başı USG, EKO, EEG uygulama imkânı

— İnfüzyon pompaları,

—6 adet Yüksek Frekanslı Ossilatuar Ventilasyon (HFOV) yapabilen toplam 23 adet solunum cihazı

— Ventilatörlü transport kuvözü,

— Bir izolasyon odası,

 

 

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Uygulamaları

 

¾    Yüksek riskli doğumlardan doğan bebeklerin izlemi,

¾    Tanı ve tedavi için ileri teknikler gerektiren yenidoğanların bakım ve tedavisi,

¾    İnvasif ve non-invasif mekanik ventilasyon uygulamaları

¾    Hipotermi tedavisi (Tüm vücut soğutma)

¾    Sürfaktan uygulaması,

¾    Umblikal arter ve ven kateteri, santral ven kateteri uygulaması,

¾    Kan değişimi

¾    Periton diyalizi

¾    Göğüs tüpü takılması

 

 

 

 

¾    Neonatal cerrahi gerektiren olguların pre ve postoperatif bakım,

¾    Yeni tedavi yöntemleri ve yeni teknolojilerin uygulanması,

¾    Deneyimli ROP muayenesi ve gereğinde lazer tedavisi,

¾    Kanguru bakımı,

¾    Tüm merkezlere perinatal danışmanlık hizmeti,

¾    Neonatal nakil,

¾    Taburcu edilen bebeklerin uzun süreli izlemi