Nükleer Tıp

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

BALCALI HASTANESİ

NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI

 

Nükleer Tıp Nedir?

Nükleer Tıp; düşük dozlarda kullanılan radyoaktif maddeler aracılığı ile organların fonksiyonlarının değerlendirilmesini sağlayan ve bazı kanser türlerinde yüksek dozlarda radyoaktif maddeler aracılığı ile kanser hücrelerini tedavi eden bilim dalıdır. Radyoaktif yöntemler ile hastalığın doku ve organlarda meydana getirdiği yapısal değişiklikler ortaya konurken, Nükleer Tıp yöntemleri ile olayın fonksiyonel boyutu araştırılır.

Çukurova Üniversitesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Kısa Tarihçesi

Nükleer Tıp Anabilim Dalı ilk kez faaliyete 14.12.1982 yılında Adana Numune Hastanesinde başlamış, üniversite hastanesinin kampüs içine taşınmasıyla birlikte 1987 yılından itibaren yeni hastane binasında hizmet vermeye devam etmiştir. İlk yıllarda Balcalı Hastanesi ana binasıiçinde radyoimmünoassay (RİA) esaslı hormon tetkikleri ve ultrasonografiile çalışan anabilim dalımız, 1995 yılından itibaren hastanemizin doğu cephesinde ayrı bir binaya taşınarak 2 gama kamera, 1 ultrasonografi cihazı ve RİA laboratuvarı ile daha geniş kapsamlı hizmet vermeye başlamıştır. 2005 yılında bazı cerrahi uygulamalara kılavuzluk etmek amacıyla gama prob cihazı faaliyetlerimize eklenmiştir. Nükleer Tıp alanında oluşan hızlı gelişmeler doğrultusunda 2006 yılında mevcut binamıza ek yapılarak PET/BT ünitesi hizmete sunulmuştur. Aynı yıl radyoaktif iyot tedavi polikliniği ve bu kapsamda ana binamızda genel cerrahi servisi içinde I-131 tedavi odası faaliyete geçirilmiştir. 2018 nisan ayı itibarı ile Ga-68 sentez ünitesi kurulmuş olup, onkolojik alanda daha geniş ve etkin yöntemler devreye sokulmuştur.

Nükleer Tıp Bölümümüzde halihazırda

·         1 adet Gama Kamera (SPECT)

·         1 adet SPECT/BT

·         1 adet PET/BET

·         1 adet gama-prob

·         2 adet radyofarmasi laboratuvarı

·         Tiroid ve Nükleer Onkoloji Polikliniği

·         Efor ünitesi

·         Radyoaktif I-131 tedavi odası mevcuttur

Kliniğimiz, Türkiye Atom Enerji Kurumu (TAEK) lisansı ile uluslararası kurallara uygun olarak hizmet vermektedir.

Tanısal amaçlı uygulamalarımız, günlük periyotlarda düşük dozlarda radyofarmasötiklerin oral veya parenteral yolla verilmesi şeklindedir.

Çekimler, radyoaktif maddeden kaynaklanan fotonları toplayıp görüntü şeklinde bilgisayar sistemlerine aktaran ve nükleer tıbbın en önemli aygıt sistemini oluşturan kameralar ile yapılır. Bilgisayara aktarılan görüntüler filmlere basılarak raporlanıp sizlere ulaştırılır.

Nükleer Tıp İncelemeleri Sırasında Nelere Dikkat Etmemiz Gerekir?

®    Gebe iseniz lütfen radyofarmasötik uygulanmadan önce hekiminize haber veriniz.

®    Çocuğunuzu emziriyor iseniz işlemden sonra size belirtilecek süre kadar emzirmeye ara vermelisiniz.

®    Özellikle tiroid ve kalp hastalıkları için kullandığınız ilaçlar bu organlara yönelik yapılacak Nükleer Tıp uygulamalarının sonuçlarını etkileyebilir. Mutlaka doktorunuza kullandığınız ilaçları bildiriniz.

Anabilim Dalı’mızda Yapılan Tanısal İşlemler

·         Endokrin Sistem ( Tiroid, paratiroid, böbrek üstü bezler… )

·         Kardiyovasküler Sistem ( Kalp ve damar hastalıkları )

·         İskelet Sistemi

·         Genitoüriner Sistem

·         Dolaşım Sistemi

·         Santral Sinir Sistemi

·         Solunum Sistemi

Ayrıca enfeksiyon odağının tespiti ve tümör görüntülemesi de Nükleer Tıp uygulamaları içerisindedir.

Anabilim Dalımızda Yapılan Radyonüklid Tedaviler

·         İyi diferansiye tiroid kanserlerinde cerrahi sonrası I-131 ile (iyot 131)ablasyon tedavisi

·         I-131 ile hiper tiroidizm tedavisi

·         Karaciğer tümörlerinde Yittrium-90 Mikroküre tedavisi

·         Prostat kanseri ile sinir dokusundan köken alan kanserlerde Lutesyum-177 işaretli peptid tedavisi

Nükleer Tıp Anabilim Dalı Doktor Kadromuz

Prof. Dr. Mustafa KİBAR ( Çukurova Üniversitesi Rektörü )

Prof. Dr. Zeynep YAPAR ( Anabilim Dalı Başkanı )

Prof. Dr. Gülgün BÜYÜKDERELİ

Dr. Öğr. Üyesi İsa Burak GÜNEY

Uzm. Dr. Yasemin AKTAR

Arş. Gör. Dr. Kadir Alper KÜÇÜKER

 

Ayrıca kliniğimizde; 

¾    2 Sağlık Fizikçisi

¾    1 Fizikçi

¾    1 Eczacı

¾    8 Nükleer Tıp Teknisyeni

¾    3 Hemşire

¾    2 Otomasyon Sekreteri

¾    3 AD. Sekreteri (raportör)

¾    2 yardımcı personel görev yapmaktadır.