Gebe Okulu

 

 

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

GEBE OKULU

 

Gebelik, kadının yaşamında doğal bir süreç olmakla birlikte,  fizyolojik,  psikolojik ve sosyal değişimlere uyumu gerektiren önemli bir dönemdir.

Doğum süreci kadının yaşamı boyunca az yaşayacağı mucizevi bir yolculuktur. Her kadının doğumunu güvenli koşulda gerçekleştirmesini sağlayacak nitelikli sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi en doğal hakkıdır.

Anne ve bebeklerin, taşıdıkları riskler nedeniyle sağlık hizmetlerinden öncelikli ve özellikli hizmet almaları gereklidir. “Barselona Anne Hakları Bildirgesi ”ne göre, her kadının üreme sağlığı, gebelik, doğum ve yeni doğan bakımı konusunda yeterli eğitim ve bilgi alma hakkı vardır. Doğum öncesi bakım, gebenin ve bebeğin gebelik süresince, düzenli aralıklarla ve acil durumlarda hemen, gerekli muayenenin yapılarak uygun bakım ve eğitimlerin ebe, hemşire ve hekim tarafından verilerek izlenmesidir. Sağlık kurumları gebelere bu eğitimleri gebe bilgilendirme sınıfları şeklinde vermeli ve gebelerin doğum öncesi bakım eğitimlerine katımları sağlanmalıdır.

Hastanemiz bünyesinde 14 Mayıs 2019 tarihinde açılan gebe okulumuzda gebeliğin ilk günüden başlayarak gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemleri kapsayan anne ve çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik eğitimler verilmektedir.

Eğitim Programımıza 12. Gebelik haftasından itibaren gebeler eşleri ya da yakınlar ile birlikte katılabilirler. Gebe okulumuz Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Gebe Polikliniğinde hizmet vermektedir. Eğitim programımız ücretsizdir.

 

Danışmanlık ve Bilgi: 0 (322) 3386060-3266

 

Amacımız

  • Tüm gebelerin doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemle ilgili konularda bilgi sahibi olmalarını sağlamak

  • Anne adaylarını doğuma hazırlamak

  • Anne adaylarının doğum korkularını gidermek

  • Anne adaylarının bilinçli doğum yapmalarını sağlamak

  • Normal doğum eylemi, ağrı yönetimi ve yeni rollerini benimsemeleri konularında  bilgi ve beceri kazandırmak

  • Doğum sonrası dönemde lohusalık süreci, yenidoğan süreci, bebek bakımı, anne sütü ve emzirme konularında bilgi ve beceri kazandırmak.

 

GEBE OKULU EĞİTİM PROGRAMI

1.OTURUM

Gebe ve Sağlık Personelinin İletişimi                                        Hem. Serpil Özel

Üreme Organları ve Gebeliğin Oluşumu                                   Prof. Dr.Cüneyt İ.Evrüke

Gebelikte Annede Meydana Gelen Fizyolojik

 ve Psikolojik Değişiklikler                                                           Hem. Serpil Özel

 

Gebelikte Günlük Yaşam                                                             Uzm. Hem. Günnaz Şahin

Gebelikte Beslenme ve Nutrisyonel Destek                             Uzm. Hem. Selen Soydan

Gebelik İzlemleri, Rutin Yapılan Tetkikler ve Bağışıklama     Dr. Öğretim Üyesi Mete Sucu

Gebelikte Sık Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri        Ebe Asel Deniz Sözbilir

Gebelikte Tehlike Belirtileri ve Yapılması Gerekenler             Ebe Asel Deniz Sözbilir

Gebelik ve Doğum Sürecinde Egzersizin Önemi                    Fizyoterapist

Hamile Platesi                                                                              Fizyoterapist

 

 

 

 

2.OTURUM

   Doğum Süreci                                                                       Dr. Öğretim Üyesi Mete Sucu

                                                                                                   Ebe Asel Deniz Sözbilir

                                                                                                                                                                                                                               

Doğum Ağrısıyla Baş Etmede İlaçsız Yöntemler                Hem. Serpil Özel

Ikınma Tekniği ve Nefes Egzersizleri                                    Ebe Asel Deniz Sözbilir

Doğum Pozisyonları, Rahatlatıcı Masaj Teknikleri             Ebe Asel Deniz Sözbilir

Gevşeme Egzersizleri                                                              Fizyoterapist

 

3.OTURUM

Doğum Sonu Dönem ve Özellikleri                                        Hem. Serpil Özel

Doğum Sonu Dönemde Yenidoğanın Bakımı                       Hem. Zübeyde Kara

Doğum Sonrası Gebelikten Korunma                                    Ebe Asel Deniz Sözbilir

Doğum Sonu Egzersizler                                                         Fizyoterapist