Hastane Vizyon, Misyon ve Değerlerimiz

Misyon:

Hasta ve çalışan güvenliğini esas alarak, güncel bilgi ve teknolojilerle, çağdaş kurumsal bir iş anlayışı içinde uluslararası standartlarda eğitim, öğretim, araştırma geliştirme ve sağlık hizmetiyle sağlık biliminin gelişimine katkıda bulunan öncü bir kuruluş olmak.

 

Araştırma Vizyonumuz:

Evrensel düzeyde kabul gören araştırmalar üretmek ve bu araştırmalar için merkez olabilmektir.

 

Hedeflerimiz:

1. Uluslararası, ulusal ve kurum içi proje işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin artırılması

2. Toplumun ve bilim dünyasının yaygın olarak kullanabileceği nitelikte yayınlar üretmek

3. Yeni ve gelişmekte olan alanlarda faaliyet gösteren araştırma ve uygulama merkezlerinin kurulması ve desteklenmesi

4. Fakültemiz bünyesinde çıkartılan dergilerin etki düzeylerinin arttırılması

5. Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, çalıştay ve benzeri bilimsel etkinliklerin sayısının arttırılması ve akademisyenlerin bilimsel etkinliklere katılımının özendirilmesi ve desteklenmesi.

 

Hizmet Vizyonumuz:

Ulusal ve uluslararası alanda bilgi, teknoloji kullanımı ile sağlık hizmeti sunumunda referans gösterilen bir güce ulaşmak ve sağlık hizmetinde herkesin tercih edeceği bir marka oluşturmaktır.

 

Hedeflerimiz:

1. Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve hizmet alt yapı ihtiyaçların giderilmesi

2. Öğrenci eğitimi için gerekli hasta çeşitliliğinin ve eğitim ortamlarının sağlanması ve geliştirilmesi

3. Toplumsal eğitim, bilgilendirme ve etkileşim etkinliklerinin sayısının arttırılması

4. Mesleki eğitim ve sertifika programlarının, sosyal sorumluluk projelerinin arttırılması

5. Bölgesel, ulusal ve uluslararası kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği çerçevesinde yürütülen projelerin arttırılması

 

Eğitim vizyonumuz:

Akademik değerler ve hizmet faaliyetleri ile birlikte nitelikli sağlık eğitiminin en üst düzeyde verilmesini sağlayarak bilimsel, akılcı ve uluslararası düzeyde bir üniversite hastanesi olmaktır.

 

Değerlerimiz

• Hasta ve çalışan Odaklı sağlık hizmeti sunumu yapmak

• Sürekli Gelişmeyi Hedef Almak

• Topluma ve Çevreye Karşı Duyarlı olmak

• Hasta Haklarına Saygılı olmak

• Güvenilir Adil ve hakkaniyetli hizmet vermek

• Mahremiyet ve gizliliği korumak

• Bilimsel  akılcı Profesyonel ve kesintisiz hizmet vermek

• Araştırma, eğitim ve sağlık hizmetlerinde uluslararası düzeyde tercih edilen bir kurum olmak