Poliklinik Hizmet Saatlerimiz

Polikliniklerde ilgili yönergelerin esasları dahilinde haftalık çalışma programı uygulanır. Hasta kaydından sorumlu personel saat 08:00’da hastane bilgi sistemi hasta kaydına başlar. Poliklinik hizmetleri 08:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında verilmektedir. Acil, 65 yaş üstü ve bakıma muhtaç özürlü hastalar ile gaziler bekletilmeden hemen muayeneye alınır.