Çocuk Yoğun Bakım

 

Çocuk Yoğun Bakım Ünitemiz 13 yataklı olup 2 öğretim üyesi, bir sorumlu hemşire, 4 yandal asitanı, üç asistan, bir eğitim hemşiresi ve 23 hemşire görev yapmaktadır.

 

Ünitemiz yılda yaklaşık 1200 hastaya hizmet vermektedir.

 

Ünitemizde medikal, cerrahi ve ameliyat sonrası kalp hastaları takip edilmektedir.

 

---Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı WEB Sitemiz; http://www.cocukyogunbakim.org/