Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) Bağlı Çalışanlar

Müracaat işlemleri : Sosyal Güvenlik Yasası çerçevesinde, SGK çatısı altında birleştirilen kurumların (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklisi) sağlık yardımlarından yararlandırılan kişiler, Kurum ile sözleşmesi bulunan birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına doğrudan veya sevk edilmek suretiyle müracaat edebilirler.

Hastanemize başvurunuz sırasında yanınızda bulundurmanız gereken belgeler; 

Aktif Sigortalılar :
İşveren tarafından düzenlenen vizite kâğıdı, 
T.C. kimlik numarasını gösteren resmi kimlik belgesi, 

Bakmakla yükümlü olduğu kişiler (eş, çocuk, anne ve babalar) : 
T.C. kimlik numarasını gösteren resmi kimlik belgesi, 

Yurtdışı sigortalısı ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler : 
Sigorta il/sigorta müdürlüklerince düzenlenmiş ve onaylanmış “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi”, 
Resmi kimlik belgesi, 

Gerekli evraklarla, ilgili poliklinik otomasyon sekreterliğine başvurarak sıra alınız. 

Muayene işleminizden sonra tetkik istenmiş ise, istem belgelerini ilgili otomasyon sekreterinin onayından sonra (varsa barkodlu istemi yaparak), Kan alma, Röntgen ve diğer tetkiklerle ilgili birimlere giderek tahlil ve tetkik işlemlerinizi yaptırabilirsiniz. 

Muayene işlemleriniz bittikten sonra, resmi evraklarınızda Doktorun kaşesinin ve imzasının bulunması yeterli sayılacak, Başhekim tasdiki aranmayacaktır. 

Randevu alınız. 

Hastane vezneleri dışında herhangi bir yere ücret ödemeyiniz. 

Ödemeler sonucunda mutlaka makbuz isteyiniz.