Duyurular

...

Çocuklarda Safra Reflüsü Çalıştayı

ÇOCUKLARDA SAFRA REFLÜSÜ ÇALIŞTAYI

 

 

Tarih: 04.01.2020, ADANA

 

12:30-13:45 Öğle yemeği

 

 

14:00- 14:30   Safranın biyokimyasal özellikleri

                        Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji BD.

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sema Aydoğdu ( İzmir)

Konuşmacı         : Prof. Dr. Murat Çakır

 

 

 

14:30- 15:00   Çocuklarda Duodenogastrik safra reflüsü kliniği

                        İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji BD.

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gökhan Tümgör

Konuşmacı         : Prof. Dr. Maşallah Baran ( İzmir )

 

 

15:00- 15:30   Çocuklarda Duodenogastrik safra reflüsü tanısal yaklaşım

                        SBÜ Trabzon Şehir Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji BD.

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Murat Çakır ( Trabzon)

Konuşmacı         : Dr. Öğretim Üyesi Elif Sağ ( Trabzon)

 

 

15:30- 16:00   Duodenogastrik safra reflüsü histopatolojisi

                        Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji BD.

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hasan Ali Yüksekkaya

Konuşmacı         : Dr. Öğretim Üyesi Burcu Güven ( Trabzon )

 

16:15- 16:30   Duodenogastrik safra reflüsü tedavisi

                        İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji BD.

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Maşallah Baran (izmir)

Konuşmacı         : Prof. Dr. Yeliz Çağan Appak (İzmir)

 

 

16:30- 17:00   Son yıllarda çocuklarda safra reflüsü ile ilgili makaleler

                        Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji BD.

 

Oturum Başkanı: Prof Dr. Hasan Ali Yüksekkaya (Konya)

Konuşmacı         : Doç. Dr. Miray Karakoyun (İzmir)

 

 

17:00- 17:30   Adölesanlarda beslenme

                        Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji BD.

 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ali İşlek ( Erzurum)

Konuşmacı         : Prof. Dr. Gökhan Tümgör (Adana)

 

 

19:30 – Akşam Yemeği