Çukurova Üniversitesi |Tıp Fakültesi | İhaleler
Arama 
Ana Sayfa | English

 
  Hakkımızda Yönetim Bölümler Özel Muayene Bilgi-Belge İletişim  
 
  Kurumsal
  Başvuru İşlemleri
  Ücretler
  Tıp Fakültesi
  İhaleler
  Çukurova Üniversitesi
  Ek Bilgiler
  Basında Hastanemiz

> Hakkımızda  >  Kurumsal        
Kurumsal Araştırma Vizyonumuz: Evrensel düzeyde kabul gören araştırmalar üretmek ve bu araştırmalar için merkez olabilmektir. Hedeflerimiz: 1. Uluslararası, ulusal ve kurum içi proje işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin artırılması 2. Toplumun ve bilim dünyasının yaygın olarak kullanabileceği nitelikte yayınlar üretmek 3. Yeni ve gelişmekte olan alanlarda faaliyet gösteren araştırma ve uygulama merkezlerinin kurulması ve desteklenmesi 4. Fakültemiz bünyesinde çıkartılan dergilerin etki düzeylerinin arttırılması 5. Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, çalıştay ve benzeri bilimsel etkinliklerin sayısının arttırılması ve akademisyenlerin bilimsel etkinliklere katılımının özendirilmesi ve desteklenmesi Hizmet Vizyonumuz: Ulusal ve uluslararası alanda bilgi, teknoloji kullanımı ile sağlık hizmeti sunumunda referans gösterilen bir güce ulaşmak ve sağlık hizmetinde herkesin tercih edeceği bir marka oluşturmaktır. Hedeflerimiz: 1. Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve hizmet alt yapı ihtiyaçların giderilmesi 2. Öğrenci eğitimi için gerekli hasta çeşitliliğinin ve eğitim ortamlarının sağlanması ve geliştirilmesi 3. Toplumsal eğitim, bilgilendirme ve etkileşim etkinliklerinin sayısının arttırılması 4. Mesleki eğitim ve sertifika programlarının, sosyal sorumluluk projelerinin arttırılması 5. Bölgesel, ulusal ve uluslararası kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği çerçevesinde yürütülen projelerin arttırılması


Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi
 Ziyaretçi sayısı: 9726